Zijn mijn kosten aftrekbaar van de belasting?

Als u deelneemt aan de Rotary Challenge kunt u op 2 manieren gebruik maken van de mogelijkheid voor belastingaftrek. Dit helpt deels voor de financiering van de deelname.

Donatie deelname

De deelnamekosten bedragen € 575,00 per deelnemer. Van dit bedrag wordt het 1e deel, € 275,00 gebruikt voor het financieren van het voorbereiden van de challenge, het verzenden van een container met hulpgoederen voor Gambia en het meenemen van Waka-Waka lampjes. Dit bedrag is als gift aftrekbaar van de belasting over 2021 omdat de Stichting Eventt de ANBI-status heeft. De bankafschrijving naar de Stichting Eventt is voldoende als eventueel bewijsstuk.

Opbrengst veiling auto

Na aankomst in Gambia wordt uw auto geveild. De voorwaarde voor deelname is dat u de opbrengst van de verkoop schenkt aan de Stichting Eventt. Vervolgens schenkt stichting Eventt de opbrengst van de veiling aan stichting Scholenplan Gambia én een gedeelte aan Yep Africa. Na terugkomst in Nederland ontvangt elk team een schriftelijke bevestiging van de gift aan de Stichting Eventt. Dit document, met daarin vermeld de opbrengst van de auto in Dalashi en in euro’s,  kan gebruikt worden als bewijsstuk voor de aftrek als gift.

Wat betekent dit voor u?

Als particulier mag u giften aan goede doelen met een ANBI-status aftrekken. stichting Eventt heeft ook de ANBI-status en kunt u op de aangifte vinden door het RSIN-nummer 8564.92.656 in te vullen. De belastingdienst hanteert als drempel voor de aftrek 1% van het verzamelinkomen van u (en uw fiscaal partner). Als maximum voor de aftrek hanteert de belastingdienst 10% van het verzamelinkomen. Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en varieert van 19,95%, 37,1% of 49,5%. Als u normaal al boven de drempel van 1% aan giften zit is het % van de gift van de deelnamekosten en de opbrengst van de auto uw netto voordeel. Heeft u nu geen giften dan zal alleen de opbrengst van de auto alleen voordeel opleveren. 

Als u het belasting voordeel wilt doorgeven aan sponsoren en/of wilt verdelen onder de teamleden moet u dit aangeven aan de penningmeester van stichting Eventt. Er zullen dan meerdere bevestigingen op naam van de sponsor/teamlid worden verstrekt met het deel van de donatie/opbrengst van de auto.  Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van stichting Eventt, Harm Otter, mobiel 06 19 37 04 04, email harm.otter@live.nl