TEAM 06: DE ROMEINEN

Wij, RObert en MEINdert vormen het team DE ROMEINEN.

Oorspronkelijk kwamen de Romeinen uit de stad Rome. Ze wilden steeds meer invloed hebben, wat gepaard ging met bloedige veldslagen. Wij komen uit de Alblasserwaard en willen ook invloed kunnen uitoefenen maar niet gepaard gaande met enige vorm van geweld of onderdrukking. Wij hopen op basis van deze uitdagende  Challenge invloed uit te kunnen oefenen op een betere toekomst van vele meisjes in Banjul.